JNT Group

Jesteśmy firmą funkcjonującą w duchu odpowiedzialności społecznej, a swoją strategię CSR zbudowaliśmy na idei wspierania i rozwoju lokalnej społeczności. Działając na ziemi łódzkiej, zatrudniamy pracowników z tego regionu, dzięki czemu doskonale znamy specyfikę i potrzeby jego mieszkańców.

Dlatego też wszystko co robimy, opieramy na zasadzie:

Myśl globalnie, działaj lokalnie.

Sport i kultura

Koncentrując się na projektach regionalnych wspieramy najbardziej potrzebujących członków naszej społeczności, angażujemy się również w inicjatywy sportowe i kulturalne. Jako firma odpowiedzialna ekologicznie, otaczamy troską środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy.

Sport i aktywność fizyczna są istotne dla mieszkańców regionu nie tylko z punktu widzenia utrzymania kondycji fizycznej i zdrowia, ale również ze względu na możliwość rozwijania własnych pasji, integracji członów naszej społeczności, a także zaangażowania młodzieży. Dlatego też od wielu lat wspieramy lokalne drużyny i kluby sportowe takie jak: Klub Sportowy „ISKRA” Dobroń, PKK Pabianice, Młodziczki PTK, Pabianicki Klub Sportów Wodnych. Włączamy się również w wydarzenia promujące zdrowy i aktywny styl życia wśród mieszkańców.

Stowarzyszenia i organizacje

Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób najbardziej potrzebujących, chorych i dotkniętych przez los, m.in. Szpitalem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Szansa z Pabianic, Domami Dziecka w Łodzi, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pabianicach oraz Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń.

Projekty regionalne

Angażujemy się w przedsięwzięcia promujące różne obszary kultury, jak taniec czy film, które budują więzi społeczne, kształtują społeczeństwo wrażliwe i otwarte na innych ludzi.

Ochrona środowiska

Bardzo istotna jest dla nas również kwestia ochrony środowiska naturalnego, dlatego w naszym zakładzie na bieżąco monitorujemy i usprawniamy procesy produkcyjne w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla środowiska, m.in. ograniczając zużycie energii, emisji gazów, czy ilości odpadów opakowaniowych.